Inwestor otrzyma pozwolenie na budowę wtedy, gdy dostosuje projekt domu do działki. Wybór najlepszego projektu to kwestia indywidualna i niezwykle ważna w przypadku budowy domu. Bardzo ważne jest dostosowanie projektu do wymiarów działki i zachowanie wytycznych określonych przez urząd konkretnej gminy.

Czym jest adaptacja projektu domu?

Co to jest adaptacja projektu do działki?

Adaptacja projektu pozwala na dostosowanie gotowego projektu do warunków terenu, na którym jest położona działa (strefa wiatrowa, ułożenie względem stron świata itp.). Architekt adaptujący ma za zadanie wykonać plan zagospodarowania terenu, wyrysowanie mapy i dokonanie zmian w projekcie na prośbę inwestora lub w związku z dopasowaniem budynku do terenu. Jest to jeden z najważniejszych etapów, który prowadzi do uzyskania pozwolenia na budowę wymarzonego domu. Zaadaptowany projekt obejmuje mapę działki, zagospodarowanie terenu, przyłącza i instalacje, małą architekturę. Architekt musi przygotować dokumenty do Zespołu Udogodnień Dokumentacji Projektowej (ZUDP). Niezwykle istotne jest także uzyskanie warunków technicznych dotyczących dostawy mediów, czyli energii elektrycznej, wody, gazu, odpadów i ścieków, gazu.

Uzgodnienie ZUDP

Opinia ZUDP to jedno z ważniejszych dokumentów. ZUDP działa w wydziale geodezyjnym w Starostwie. Co zawiera taka opinia? Przede wszystkim odległość między budynkami, sieciami, zjazdami, innymi obiektami. Decyzja o warunkach zabudowy może zawierać także dodatkowe warunku, które należy spełnić. Dotyczą one np. wyłączenie gruntów z produkcji leśnej lub rolnej, opinii Konserwatora Zabytków, Państwowego Inspektora Sanitarnego, uzgodnień przeciwpożarowych (jeśli tego wymaga charakter obiektu.

Wyżej wymienione kroki pozwalają na przystąpienie do etapu budowy, zgodnie z wytycznymi. Trzeba pamiętać o zachowaniu wszelkich zasad z tym związanych, załatwieniu innych potrzebnych formalności w sposób legalny i wymagany. Budowa domu jest związana ze stresem i odpowiedzialnością, jednak skorzystanie z pomocy innych osób pozwoli przez to przebrnąć i cieszyć się pięknym budynkiem.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułBudowa domu