Budowa własnego domu to wymagające przedsięwzięcie. Jakie kroki należy podjąć na samym początku? Od czego zacząć starania odnośnie budowy domu?

Krok pierwszy - formalności

Pierwszym krokiem jest zakup projektu budowlanego (zazwyczaj w biurze projektowym). Nie zapominajmy o etapie, jakim jest adaptacja projektu domu i dostosowanie projektu do wymiarów działki. Następnie można ubiegać się o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym, dołączając dokumenty pomocnicze; decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (z Urzędu Miasta), warunki techniczne związane z dostawą mediów, mapę sytuacyjno - wyjściową (wykonuje geodeta), dokumentacja dodatkowa, która wynika z zapisów miejscowego prawa. Po złożeniu wniosku trzeba czekać około 65 dni na decyzję.

Krok drugi - stan zerowy

Kolejny krok zaczynamy od ogrodzenia placu budowy i wytyczenia nieruchomości, przygotowując fundamenty pod zabudowę. Tutaj dochodzi także do budowy ścian zewnętrznych, stropów i schodów z betonu, następnie dachu, komina i pokrycia dachowego. Niezbędny jest w tym przypadku kosztorys budowy domu do stanu surowego - ten etap pochłania dużą ilość gotówki.

Krok trzeci - stan surowy zamknięty i wykończenie

Na tym etapie trzeba wykonać instalacje elektryczne, kanalizacyjne, wodociągowe i gazowe. Warto także osadzić drzwi zewnętrzne i wykonać stolarkę okienną. Wizyta instalatorów pozwoli na przetestowanie instalacji i ich odbiór. Po tym można przystąpić do wykonania suchych tynków, stałego ogrodzenia i uporządkowania placu. Następnie przechodzimy do wykończenia wnętrza, dopinając dom na ostatni guzik.

Zakończenie budowy

Na końcu trzeba zadbać o dopełnienie formalności. Wniosek składamy do właściwego nadzoru budowlanego, załączając; dziennik budowy, inwentaryzację geodeyzjną, odbiór przyłączy, kopie świadectwa energetycznego oraz oświadczenie kierownika budowy o zgodności stanu domu z projektem i przepisami prawa. Kompletna dokumentacja pozwoli na tzw. milczącą zgodę na zamieszkanie. Po 21 dniach, jeśli nie otrzymamy żadnego dokumentu z nadzoru, możemy się legalnie wprowadzić do domu.

Etapy budowy domu często obejmują wiele miesięcy, a nawet lat. Skorzystanie z pomocy fachowców jest niezbędne, aby wszystko przebiegło tak, jak należy.